Annuleringsverklaring

Ontvanger van de intrekking

TK Sports GmbH

Gutenbergstr, 23 - 25

68167 Mannheim

Duitsland

info@tk-hockey.de

+49 (0) 621 84 23 00

Inhoud van de herroeping

Ik/herroepen de door mij/ons gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen

voor de aankoop van de volgende goederen:

[exacte beschrijving van de te herroepen goederen/dienst].

 

ontvangen op: [datum van levering/bediening].

Consument

[titel]

[voornaam]

[Achternaam]

[straat + nummer]

[postcode + stad]

[Land]

[E-mail]

Datum van herroeping: [Datum van herroeping].

_____________________

Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

Laatst bekeken